Indian Names తెలుగు పిల్లల పేర్లు

మన తెలుగు పిల్లలకు తెలుగు పేర్లు పెటుకుందాం. అందమైన తెలుగు పేర్లు వినేందుకు  ఇంపుగా వినసొంపుగా వుంటాయి.